!.....

!.......

!.........

!...........

کجا کجا ؟

این پله ها میرسه به پشت بوم . . .

بچه نشی از دوری من بری خود کشی کنی !...

 


دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
X